Samarbeid med andre bibliotek

Regionalt biblioteksamarbeid
I tillegg til vertskommune-samarbeidet har Senja bibliotek et organisert samarbeid med de andre bibliotekene i Midt-Troms gjennom regionalt biblioteksamarbeid.

Samarbeidspartnere i Kunnskaps- og næringsparken Senja

Senja bibliotek samarbeider tett med flere av aktørene i Kunnskaps- og næringsparken Senja.

Senja bibliotek samarbeider tett med Studiesenteret Midt-Troms og sammen har vi etablert Studiebiblioteket.

Newtonrommet er lokalisert innafor Senja bibliotek, slik at de som besøker Newtonrommet må gjennom biblioteket. Newtonrommet er et høyteknologisk klasserom med tilbud til skoleklasser i Midt-Troms.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for Midt-Troms arbeider særlig mot barn og unge med spesielle behov. Senja bibliotek samarbeider med PPT om tilrettelegging og innkjøp av bøker og andre meider, bla ulike apper til våre nettbrett i barnebiblioteket.

Andre samarbeidspartnere

Senja bibliotek samarbeider med skoler og barnehager i Senja, for eksempel i forbindelse med leseopplæring. For vårt tilbud til barnehager og skoler, se her.

Vi samarbeider med Senter for læring og integrering for å bidra til bedre norskopplæring og integrering.

Som bibliotek har vi mange ulike roller og kan bistå ulike virksomheter. Ta kontakt om du ønsker et tettere samarbeid med oss!