Samarbeid med andre bibliotek

Vertskommunesamarbeid
Lenvik er bibliotekfaglig vertskommune for Berg og Tranøy kommuner som kjøper bibliotekkompetanse hos Lenvik. Vertskommunesamarbeidet styres av en bibliotekplan som er vedtatt i kommunestyrene.

Bibliotektilbudet i de tre kommunene sees i sammenheng. I Berg og Tranøy er de tidligere hovedbibliotekene kombinasjonsbibliotek (folke- og skolebibliotek i ett). Lenvik har to kombinasjonsbibliotek i tillegg til hovedbiblioteket på Finnsnes. Målsettingen for kommunenes kombinasjonsbibliotek er at de skal være gode læringsarenaer for barn, ungdom og voksne. Bibliotekene skal fungere som kulturarenaer for barn og unge i samspill med Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og lokalsamfunnet.Målene oppnås gjennom samordning av tjenester, et differensiert tjenestetilbud og kompetansebyggende nettverk.En opplæringsplan for bibliotekbruk er utviklet i prosjektet og tatt i bruk av alle trinnene i grunnskolen.
Les mer om vertskommune-samarbeidet her.

Regionalt biblioteksamarbeid
I tillegg til vertskommune-samarbeidet har Lenvik bibliotek et organisert samarbeid med de andre bibliotekene i Midt-Troms gjennom regionalt biblioteksamarbeid.

Samarbeidspartnere i Kunnskapsparken Finnsnes

Lenvik bibliotek samarbeider tett med flere av aktørene i Kunnskapsparken Finnsnes.

Lenvik bibliotek samarbeider tett med Studiesenteret Midt-Troms og sammen har vi etablert Studiebiblioteket.

Newtonrommet er lokalisert innafor Lenvik bibliotek, slik at de som besøker Newtonrommet må gjennom biblioteket. Newtonrommet er et høyteknologisk klasserom med tilbud til skoleklasser i Midt-Troms.

Pedagogisk senter er et interkommunalt samarbeidstiltak som arbeider med kompetanseutvikling i skoler og barnehager. Lenvik bibliotek samarbeider med Pedagogisk senter om ulike arrangement og kompetanseheving.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for Midt-Troms arbeider særlig mot barn og unge med spesielle behov. Lenvik bibliotek samarbeider med PPT om tilrettelegging og innkjøp av bøker og andre meider, bla ulike apper til våre nettbrett i barnebiblioteket.

Andre samarbeidspartnere

Lenvik bibliotek samarbeider med skoler og barnehager i Lenvik, for eksempel i forbindelse med leseopplæring. For vårt tilbud til barnehager og skoler, se her.

Vi samarbeider med Senter for læring og integrering for å bidra til bedre norskopplæring og integrering.

Som bibliotek har vi mange ulike roller og kan bistå ulike virksomheter. Ta kontakt om du ønsker et tettere samarbeid med oss!

Translate »