Senjahopen

Søk i samlingen i Senjahopen

Søkeord:   

Bibliotekavdelingen i Senjahopen er et kombinasjonsbibliotek og har lokaler på Senjahopen skole i Senjahopen. Filialen har en tydelig barne- og ungdomsprofil, med et begrenset, men aktuelt tilbud av bøker for voksne.

Avdelingen har fokus på at biblioteket skal være en sosial arena. Mer informasjon finner man i en egen folder som er laget om biblioteket.

Utlån og innlevering

Utlån og innlevering kan gjøres i hele bibliotekets åpningstid ved hjelp av selvbetjening.

Bruksanvisning finner du her.

mobilvennligwebsokbergfolkebibliotek Umobilvennligwebsokbergfolkebiblioteklanekorttlån ved hjelp av mobiltelefon
I Senjahopen trenger man ikke lenger lånekortet for å låne bøker og andre medier. Med mobiltelefonen kan man logge på bibliotekets websøk og så logge på Meg & Mitt. Der finner man en digital versjon av lånekortet som kan skannes når man skal låne.

Utlån av reserverte bøker
Ta kontakt med skranken i den betjente åpningstiden.


Innlevering

Det er selvbetjent innlevering. Bøkene settes så langt som mulig tilbake på rett sted i biblioteket ved innlevering.
Bøker/medier som er fjernlånt leveres i skranken i betjent åpningstid.

Innlevering utenom åpningstid
Ta kontakt med biblioteket hvis det er behov for å levere inn utenom åpningstiden.

Utover dette er det mulig å levere inn bøker/medier man har lånt på alle biblioteker i Norge, uansett hvor disse er lånt.

Studenter

Senjahopen filial tilbyr studierom til studenter som har behov for det.

Vårt tilbud:

  • Tilgang til studieplasser og grupperom.
  • Mulighet for å bruke biblioteket etter stengetid. Det må da inngås kontrakt med biblioteket. For tiden finnes det to kontrakttyper:
  • Tilgang til trådløst internett, skriver og kopimaskin.
  • Tilgang til ulike databaser og faglitteratur. Vi gjør oppmerksom på at lisensbelagte elektroniske ressurser er knyttet til det lærestedet som har lisens.
  • I samarbeid med hovedbiblioteket på Finnsnesk gis det hjelp til bestilling av litteratur og artikler.

Ta kontakt med biblioteket for å inngå kontrakt og for å få mer informasjon.

Ny i Norge

Biblioteket har flere nyttige tilbud for deg som skal lære norsk språk og bli kjent med det norske samfunnet.
Det er gratis å bruke biblioteket i Norge. Her kan du få lånekort og låne bøker, filmer, språkkurs og dataspill. For mer informasjon om hvordan du kan bli låner, se her .
Velg språk for nettsiden ved å trykke på “translate”-knappen nede til høyre i bildet. Da kan du lese nettsiden på ditt eget språk.

Låne bøker på ditt eget språk

Låne språkkurs og lærebøker i norsk

  • Biblioteket har ulike språkkurs for å lære norsk.
  • Vi har også bøker om norsk grammatikk, samt ulike ordbøker du kan låne.

Andre aktuelle bøker

Møte andre mennesker

  • Biblioteket er et hyggelig sted å være! Det er gratis å komme på biblioteket, du kan sette deg ned og lese eller kanskje treffe andre som du kan prate med. Velkommen innom!

Møterom

Berg folkebibliotek låner ut møterom.

“Roaldsen”
Roaldsen er bibliotekets nyeste rom.
På Roaldsen er det tilgang til prosjektor, lydanlegg og wifi. Det er en egen pc koblet til projektoren.

Biblioteket
Man kan også låne rom på selve biblioteket. Her er det tilgang til wifi.

Avtale om lån gjøres med Brita på biblioteket.