Låneregler

Utlån er gratis. Vanlig lånetid er fire uker. DVD har sju dagers lånetid og språkkurs to måneder, tidsskrifter og CD-rom 14 dager. Det er 15 års aldersgrense på lån av DVD og CD-ROM. Lånet kan fornyes for en periode hvis ikke andre lånere står på venteliste. Du kan fornye dine lån  i bibliotekets nettkatalog eller ved å ta kontakt med biblioteket.

Purregebyr: Første påminnelse om innlevering er gratis. Ved andre påminnelse må du betale et gebyr på kr. 50,- kontant eller med bankkort.

Reservering: Er boka du ønsker utlånt, kan du be om å få stå på venteliste. Dette gjør du enklest via bibliotekets nettkatalog eller ved å ta kontakt med biblioteket. Når boka blir ledig får du beskjed. Husk å ta med lånekortet når du henter boka.

Erstatning: Ikke leverte eller skada bøker/bibliotekmateriell må erstattes.
Bøker for barn/ungdom    kr. 300,-
Bøker for voksne                 kr. 450,-
Lydbøker                               kr. 400,-
Film                                       kr. 200,-

Språkkurs, dataspill, tidsskrift og tegneserier blir vurdert særskilt.
Fjernlånt materiale erstattes etter eierbibliotekets satser.

Før erstatningskrav sendes ut via kommunekassereren i Senja kan det betales kontant eller med bankkort i skranken. Er krav om erstatning sendt ut via kommunekassereren i Senja må tilsendt faktura brukes.

Annet: Biblioteket tar ikke ansvar for eventuelle skader bibliotekmateriell forårsaker på avspillingsutstyr. Brukere som ikke retter seg etter reglementet kan nektes bruk av biblioteket.

Translate »