Lesegruppe

Annen hver mandag fra kl 17.30-18.30 har Lenvik bibliotek lesegruppe for psykisk utviklingshemmede.
Vårt leseombud leser høyt fra egnede bøker for målgruppa. Det settes også av tid til samtale og en liten pause med enkel servering.
Tilbudet er gratis.

Informasjon og påmelding til: Linn Iren Bakken, e-post: linn.iren.bakken@lenvik.kommune.no telefon 77 87 11 54.