Student

Er du student og oppholder deg i Midt-Troms er du velkommen til å bruke Studiebiblioteket. Studiebiblioteket er et samarbeid mellom Lenvik bibliotek, Studiesenteret Midt-Troms og Universitetsbiblioteket i Tromsø, der målet er å tilrettelegge for voksnes læring.

Vårt tilbud:

  • Tilgang til studieplasser og grupperom. Studiebiblioteket skal være en stillesone som skal gi arbeidsro til dem som bruker det.
  • Mulighet for å bruke Studiebiblioteket etter stengetid. Det må da inngås kontrakt med Studiesenteret.
  • Tilgang til fagbibliotektjenester i folkebibliotek. Studiebiblioteket samarbeider med ditt lærested og tilbyr hjelp og tilrettelegging av faglige ressurser.
  • Tilgang til ulike databaser og faglitteratur. Vi gjør oppmerksom på at lisensbelagte elektroniske ressurser er knyttet til det lærestedet som har lisens.
  • Veiledning knytta til informasjonskompetanse og søk i databaser.
  • Hjelp til bestilling av litteratur og artikler.