Barnehage og skole

Senja bibliotek ønsker å være en ressurs for barnehager og skoler i kommunen. For tiden er vårt tilbud som følger:

For barnehage og skole:

For skole: