Helsenettsteder, særlig for deg som er helsepersonell

Lenkene under er til helsenettsteder som henvender seg særlig til deg som er helsepersonell, eller student innafor helsefag. Dette er nettressurser som kan være lurt å kjenne til, og som kan være nyttig i forbindelse med ditt arbeid.

Alt på ett sted for deg som er helsepersonell

helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til relevante kunnskapsressurser for helsepersonell. Helsebiblioteket driftes som en ressurs av Folkehelseinstituttet.
På nettsiden finner du blant annet tilgang til:

Produsent-uavhengig legemiddelinformasjon

relis.no er ei felles nettside for de fire regionale legemiddelsentrene i Norge, hver tilknytta et universitetssykehus. Hjemmesiden gir tilgang til en gratis, søkbar spørsmål-svar database, som er beregna for helsepersonell og er unik i sitt slag i Norge. I tillegg kan du også kontakte dem for konkrete spørsmål.

Lær der du er!

helsekompetanse.no er ulike digitale læringsressurser innafor helse samla på ett sted. Her finnes e-læringskurs, nettsteder og portaler. Ressursene kan egen seg både for helsepersonell og pasienter/pårørende.

God nettside om eldre og deres helse

Nettsida aldringoghelse.no inneholder relevant informasjon om eldres helse innafor temaene alderspsykiatri, funksjonshemning og utviklingshemning. Innafor disse hovedområdene er det lagt ut ulike tester, artikler og opplæringskurs; det hele gjort lett å finne fram i. Nettsiden er utarbeida av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

En kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid

forebygging.no er ei nettside med blant annet relevante kunnskapsoppsummeringer, rapporter, og informasjon om statlige føringer innafor det rusforebyggende arbeidet. Det er også en spørsmål-/svartjeneste samt en oversikt over relevante kurs/konferanser/litteratur. I tillegg til dette er det egne, tilrettelagte områder for tidlig innsats, skole og erfaringer fra praksisfeltet.

Veiviser til kunnskap om personer med utviklingshemming

naku.no er et nettsted der du finner du artikler, filmer og lenkesamlinger om personer med utviklingshemming. Nettsiden er inndelt i ulike hovedområder som Arbeid og aktivitet, familie og venner, helse og omsorg, hjem og miljø. NAKU sin hovedoppgave er å er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med ulike utviklingshemminger.

Forskningsbasert informasjon om alternativ-behandling

nafkam.no et statlig nettsted som tilbyr kunnskapsbasert, upartisk informasjon om alternativbehandling.

Nettstedet drives av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ behandling (NAFKAM) på Universitetet i Tromsø. På denne nettstedet kan du som helsepersonell få oversikt over hva som finnes av forskningsbasert informasjon om alternativ-behandling, og ikke minst vurdere bivirkningene av slik behandling for å kunne veilede pasienter.

Nasjonal kompetansesenter for arbeid med psykisk helse i kommunene

Nettstedet napha.no inneholder en kunnskapsbase for søk etter artikler sortert på tema. Eksempel på tema er psykisk helse og arbeid, forebygging og organisering av tjenesten. Målet er å bidra til at hjelp og behandling gis av kunnskapsbaserte og samhandlende tjenester.

Virksomme tiltak for bedring av barn og unges psykiske helse

ungsinn.no er et elektronisk tidsskrift som beskriver ulike tiltak som kan bedre barn og unges psykiske helse. Gjennom systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak, blir det vurdert hvordan tiltakene har effekt.

 

Translate »