Bli låner

  1. For å låne på biblioteket trenger du lånekort. Har du et nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek kan dette brukes hos oss.
  2. Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss, og du må godta våre låneregler.
  3. Ny låner over 15 år: Fyll ut innmeldingsskjemaet og lever det så i skranken på biblioteket. Du må også vise gyldig legitimasjon med bilde. Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner.
  4. Ny låner under 15 år: Fyll ut innmeldingsskjemaet. Foresatte må signere på dette, og tar dermed på seg det økonomiske ansvaret. Lever innmeldingsskjemaet i skranken på biblioteket. Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner
  5. Dersom du mister kortet koster det kr 20 å få et nytt. Husk å ta med legitimasjon.
  6. Vi anbefaler alle våre lånere å opprette nasjonalt lånekort. Da kan du bruke det samme lånekortet i hele landet, og du får tilgang til ulike digitale tjenester gjennom biblioteket som filmbib. For å få nasjonalt lånekort må vi registrere ditt personnummer.
  7. For å kunne logge inn i vår nettkatalog, samt benytte ulike digitale tjenester gjennom biblioteket trenger du en pin-kode på fire siffer. Ta kontakt med biblioteket for å få en slik kode.