Prosjekter

Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør starta opp våren 2018. Målet er å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpassa lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester. Det er Troms fylkesbibliotek ved Aud Tåga som har prosjektlederansvaret.

Les mer om prosjektet her.

Kunnskapsparken mer enn et hus

Dette prosjektet skal videreutvikle Kunnskapsparken på Finnsnes som arena for formidling og samfunnsdebatt, læring og nettverksbygging. Lenvik bibliotek deltar i ulike arbeidsgrupper. Det er Studiesenteret Finnsnes som har prosjektledelsen.

Avslutta prosjekter

Translate »