Prosjekter

Folke-helse-biblioteket

Folke-helse-biblioteket var et prosjekt i regi av Lenvik bibliotek og i samarbeid med LØKTA, Frisklivssentralen og Studiesenteret Finnsnes. Hovedtanken bak prosjektet var at god kunnskap gir god folkehelse. Vi ønsket å undersøke hvordan Lenvik bibliotek som en kunnskapsaktør kan bidra til bedre folkehelse.

Les mer om prosjektet her.

Kunnskapsparken mer enn et hus

Dette prosjektet skal videreutvikle Kunnskapsparken på Finnsnes som arena for formidling og samfunnsdebatt, læring og nettverksbygging. Lenvik bibliotek deltar i ulike arbeidsgrupper. Det er Studiesenteret Finnsnes som har prosjektledelsen.

Folkebibliotek som litteraturhus

Dette er et prosjekt som Troms fylkesbibliotek har prosjektledelsen på, og som omfatter alle bibliotekene i Troms. Målet er å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet skal foregå i bibliotekene, som skal få økt arrangør- og formidlingskompetanse gjennom prosjektet. Les mer om prosjektet her.

 

Avslutta prosjekter

Translate »