Lær mer om kildekritikk og informasjonskompetanse

Gjennom prosjektet Folke-helse-biblioteket har Lenvik bibliotek innleda et samarbeid med Folkebladet om formidling av små artikler om å finne informasjon på internett. På denne nettsida vil disse artiklene bli samla etter hvert som de blir publisert. Det er bibliotekar Sigrid Stangnes ved Lenvik bibliotek som har skrevet artiklene. I menyen til høyre finner du flere lenker for å lære mer om informasjonskompetanse. 

Hva er kildekritikk og informasjonskompetanse?
Kildekritikk og informasjonskompetanse hva betyr egentlig det? Og hvorfor er informasjonskompetanse en form for kompetanse som det er viktig at jeg har? Les mer her.

Hvordan gjenkjenne ei nettside med god informasjon?
Det finnes nesten uendelig med nettsider, og mye kan se bra ut. Her er noen tips til deg slik at du kan være mer bevisst på hvordan du skal skille en dårlig nettside fra en god. Les mer her. 

Hvordan virker Google og andre søkemotorer?
Å «Google» brukes ofte som et verb i betydning av å søke på nett. Men hvordan virker egentlig en søkemotor? Hvor henter de informasjonen fra? Les mer her. 

Hva er det usynlige nettet?
Visste du at det er en del informasjon på internett du aldri vil få treff på hvis du bruker en søkemotor? Dette kalles for det usynlige nettet, og det er lurt å kjenne til hva det er og hvordan du kan få det mer «synlig». Les mer her. 

Hva er filterbobla?
Mange forbinder kanskje ordet «filterboble» med noe negativt, men egentlig er det ei tilpasning for at vi brukere skal bli mest mulig fornøyde der informasjonen er skreddersydd våre ønsker og behov. Les mer her. 

Fem tips til bedre Google-søk
Google er den klart største søkemotoren, og er også den mest kjente. Her kommer fem tips til deg slik at du kan bruke Google på en enda bedre måte. Les mer. 

Må man bruke søkemotorer for å finne informasjon på internett?
For å finne informasjon om et tema på internett, er man nødt til å bruke en søkemotor? Hvilke andre muligheter har man? Les mer her. 

Kan vi stole på Wikipedia?
Wikipedia.no er et gratis nettleksikon som mange bruker, men som også mange styrer unna fordi de tror at kvaliteten er dårlig. Men er det slik at vi aldri bør bruke Wikipedia som oppslagsverk? Les mer her. 

Fem råd om Wikipedia
Tidligere hadde Wikipedia som oppslagsverk et dårlig rykte. Men hvis man vet hvordan man bruker Wikipedia så kan dette fint brukes innafor en del områder. Her er fem råd du bør kjenne til når du bruker Wikipedia som oppslagsverk. 

Translate »