Folke-helse-biblioteket

Folke-helse-biblioteket er et prosjekt i regi av Lenvik bibliotek og i samarbeid med LØKTA, Frisklivssentralen og Studiesenteret Finnsnes. Hovedtanken bak prosjektet er at god kunnskap gir god folkehelse. Vi ønsker i prosjektet å undersøke hvordan Lenvik bibliotek kan bidra til bedre folkehelse. Prosjektet er planlagt over 2 år i perioden 1.august 2016 til 31.juli 2018, og er finansiert av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektet har to hoveddeler:
Den ene delen er at Lenvik bibliotek skal i løpet av prosjektperioden ha en del arrangement med helserelaterte tema. For en oversikt over arrangement og mer informasjon, se her.
Den andre delen er at vi skal bidra til større kjennskap til gode nettsteder for helseinformasjon, og hva som kjennetegner nettsider med pålitelig informasjon. Se mer informasjon her.

Som en del av prosjektet ønsker vi gjerne å samarbeide med frivillige organisasjoner eller andre virksomheter om arrangement eller markeringer. Ta kontakt med prosjektleder Sigrid Stangnes ved Lenvik bibliotek for nærmere informasjon. Du når henne på e-post sigrid.stangnes@lenvik.kommune.no eller telefon 77 87 11 68.

Prosjektplan

Prosjektleder og styringsgruppe: F.v: Lena Røsæg Olsen, LØKTA. Kristin Strand Iden, Lenvik bibliotek. Sigrid Stangnes, prosjektleder. May-Wenche Undheim, Studienteret Finnsnes. Karoline Sandberg, Frisklivssentralen Lenvik.

 

 

 

 

 

Translate »