Folke-helse-biblioteket-informasjonskompetanse

Det er mange som bruker internett når man søker etter helseinformasjon. Det er mange fordeler med dette, man trenger ikke å vente på at et kontor åpner før man får svar og mange syns det er lettvint. Det ligger også mye god informasjon ute på nett, som er tilgjengelig for alle. Men samtidig er det en del fallgruver når man søker på nett. Alle kan legge ut hva de vil på internett, det er ingen krav om medisinsk kompetanse ei heller noen som godkjenner det som blir lagt ut.

Alle bør derfor lære om hvordan søk på internett fungerer og hva som kjennetegner en god kilde.

På denne siden har vi samla en del ressurser knytta til informasjonssøk på nett.

Translate »