Folke-helse-biblioteket-informasjonskompetanse

Det er veldig populært å søke etter helseinformasjon på internett. Man kan søke etter hva man vil og få et “svar” raskt. Det finnes svært mange gode nettsider som omhandler helse. Men det finnes også mange dårlige og direkte villedende nettsider. Hvordan gå fram for å finne de beste internettsidene?

 • Ta utgangspunkt i gode helsesider, se under for gode tips. Ofte finner du lenker videre til andre gode sider.
 • Hvis du velger å bruke en søkemotor (eksempelvis Google eller Bing) vær kritisk til den trefflista du får. Det er ikke slik at de beste og mest kvalitetssikra sidene kommer øverst, de øverste treffene er ofte sponsa av annonsører.
 • Vurder de treffene du får. Hvorfor har de lagt ut denne informasjonen åpent på nett? Er det for at de skal selge noe, eller er det for å få flere annonseklikk?
 • Lær deg enkel kildekritikk, se i høyremenyen for gode lenker der du kan lære mer.
 • Hvem står bak nettsida, og hvilken kompetanse har de innafor området? Er det helsepersonell som lege, sykepleier eller fysioterapeut?
 • Husk at et internett-søk ikke kan erstatte legebesøk

Under finner du tips til gode nettsider for helseinformasjon. Flere tips finner du i margen til høyre.

Ditt førstevalg når du søker helseinformasjon,
www.helsenorge.no

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren .
Helsenorge.no inneholder ulike selvbetjeningsløsninger, der du har tilgang til ulike helserelaterte nett-tjenester. På helsenorge.no kan du:

 • bytte fastlege
 • se din kjernejournal
 • bestille europeisk helsetrygdkort
 • se dine resepter
 • søke om å få dekket en pasientreise.

Helsenorge.no har også ulike informasjonssider, der du finner kvalitetssikra helseinformasjon innafor en rekke tema. Det er informasjon om ulike sykdommer, om livsstil, om graviditet og fødsel, samt om førstehjelp.

Denne nettsiden har informasjon med høy kvalitet og bør derfor være et førstevalg når du skal lete etter helseinformasjon på nett.

Samme utgiver som Norsk elektronisk legehåndbok,
nhi.no

Dette er en nettside som er driftet og utvikla av et privat firma. De gir i dag ut Norsk elektronisk legehåndbok og oppgir selv at de er Skandinavias fremste leverandør av helseinformasjon til profesjonelle. Siden dette er en privat nettside kan de forekomme reklame her, men selve informasjonen holder høy kvalitet.

På denne nettsiden finner du oppslagsverk knytta til blant annet førstehjelp, sykdommer og symptomer. Du kan også lese mer om ulike emner som familie, trening og psykisk helse.

Informasjon særlig for ungdom,
Ung.no

Dette er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.
Temaene som tas opp er alt som kan være aktuelt for ungdom, deriblant helserelaterte. Eksempelvis er det tema om rusmidler, psykisk helse, seksualitet og livsstil.

Forskningsbasert informasjon om alternativ-behandling,
Nifab.no

Dette er et statlig nettsted som tilbyr kunnskapsbasert, upartisk informasjon om alternativ behandling. Nettstedet drives av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling (NAFKAM), på Universitetet i Tromsø.

Målet med nettstedet er å gi fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din egen helse. På dette nettstedet finner du artikler med fakta om alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter, basert på solide kilder og kvalitetssikringsrutiner. Her kan du lete opp ulike behandlingsformer og se hva forskning sier om virkning og bivirkning.

Grundig informasjon om mange ulike krefttyper,
kreftlex.no

Kreftlex er et nettbasert oppslagsverk om kreft for pasient og pårørende – rikt illustrert og skrevet på en lettfattelig måte. Nettstedet er utarbeidet av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus og har vært på nett siden 2006.  Her finner du artikler om ulike krefttyper, illustrert med blant annet video og 3D grafikk.

 

 

 

 

 

Translate »