Når stjernene forsvinner, en temadag om syn

12. oktober 2017
kl. 11:00 - kl.16:30

Sted: Kunnskapsparken Finnsnes
Bernhard Lunds vei 4

Midt-Troms lokallag Norges Blindeforbund i samarbeid med Lenvik bibliotek ønsker velkommen til en temadag om syn som en markering av Verdens synsdag, 12. oktober. Hvordan det er å ha en synsnedsettelse? Hvilke hjelpemidler er det mulig å bruke? Hvilke øyesykdommer finnes?

Målgruppe:
• Du som selv har en synsnedsettelse, eller er pårørende til en med synsnedsettelse.
• Du som har en øyesykdom som påvirker din hverdag, eller er pårørende til en med øyesykdom.
• Helsepersonell, pedagogisk personell eller andre som gjennom arbeid har kontakt med brukere med synsnedsettelse.

Program:
10.30:  Kaffe og prat i Kunnskapsparkens foaje. Muligheter for å besøke utstillere.
11.00:  Velkomst. Med musikalsk innslag av Mariam Tartousi.
11.10:  Hverdagen for en svaksynt v/May Vangberg Clausen, Norges blindeforbund. I dette foredraget vil May snakke om hverdagslivet som svaksynt, om de problemene som kan oppstå både på hjemmebane og ute. Eksempelvis kan kølappsystem være problematisk. Hun vil også ta en kort demonstrasjon av ledsagerteknikker.
11.30:  Ung og synshemmet v/Mariam Tartousi og Keenan Tartousi, Norges blindeforbund ungdom (NBFU). Her får du høre om hva NBFU er, hva de jobber med og hvilken målgruppe de har. De vil også gi eksempler på hverdagslige utfordringer barn og unge med nedsatt syn møter i skole, barnehage, videregående og arbeidslivet.
11.55:  Alle har rett til å lese! v/Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon, selv om man har funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt tekst. NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift. I pausene er det mulig å besøke deres utstilling for nærmere informasjon om deres tilbud.
12.15:  Hjelpemidler i hverdagen for deg som har en synsnedsettelse. Her vil Hjelpemiddelsentralen i Troms samt SynsSupport orientere om det tilbudet de har og hvilke hjelpemidler som finnes for deg som har en synsnedsettelse. I pausene kan du besøke deres utstilling inne på biblioteket og få en nærmere orientering om deres hjelpemidler.
12.45:  Pause. Mulighet for å kjøpe seg lunsj ved kafe Okazo og besøke utstillere.
13.45:  Viljen min slutter aldri å se; Blind mor og blind leder, hvordan ta livet ditt tilbake? Elisabet Israelsen, daglig leder Evenes syn- og mestringssenter.
14.45:  Pause
15.00:  Øyesykdommer og forskning v/Nina Angelsen overlege ved øyeavdelingen ved UNN Tromsø
Slutt ca kl 16.30

Utstillere:

  • Norges Blindeforbund Troms
  • Hjelpemiddelsentralen i Troms
  • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
  • Johannas (optiker)
  • Syn Support

Det er gratis inngang, men deltakerne må selv kjøpe lunsj.

Alle er velkommen, og det er også mulig å kun delta på deler av dagen.

Translate »