Heldags fagseminar: Referansearbeid og helseinformasjon

24. mars 2017
kl. 09:00 - kl.14:30

Sted: Lenvik bibliotek
Kunnskapsparken Finnsnes, Bernhard Lunds vei 4

Lenvik bibliotek ønsker velkommen til et gratis fagseminar der temaet er referansearbeid, med fordypning innafor helseinformasjon. Fagseminaret er satt sammen av tre ulike bolker.

Første bolk handler om rollen som referansebibliotekar, og er særlig relevant for deg som er bibliotekar.

Andre bolk har som tema «Informasjon og informasjonskompetanse». Denne delen er både relevant for bibliotekarer, studenter, elever i videregående skole samt lærere. .

Siste bolk, som også er den største, fordyper seg i Helsebiblioteket.no og bruken av denne. Denne bolken er relevant både for bibliotekarer, helsefagstudenter, elever under helsefagutdanning og helsepersonell.

Velkommen til et fagseminar som både omhandler mer generelle tema innafor referansearbeid og gir innføring i bruk av en god kilde til helseinformasjon, Helsebiblioteket.no.

Program:

Kl 9.00:      Kaffe og prat

Kl 9.30:      Rollen som referansebibliotekar V/Grete Overvåg, Universitetsbiblioteket Tromsø

Kl 10.30:   Informasjon og informasjonskompetanse. V/Mariann Løkse, Universitetsbiblioteket Tromsø

Kl 11.30:   Lunsjpause

Kl 12.15:   Kort om prosjektet Folke-helse-biblioteket. V/ Sigrid Stangnes, Lenvik bibliotek

Kl 12.30:   Hva er Helsebiblioteket.no? Hva finner du der som du ikke finner ved et Google-søk? V/Sigrun E. Aasen, Helsebiblioteket.no

Kl 13.15:   Pause med kaffe og kaker

Kl 13.30:   Bruk av Helsebiblioteket.no i praksis. Gode søketips, hvordan skal du finne det du søker? V/Sigrun E. Aasen, Helsebiblioteket.no

Slutt ca kl 14.30

For påmelding/spørsmål, kontakt Sigrid Stangnes, Lenvik bibliotek.   E-post: sigrid.stangnes@lenvik.kommune.no Tlf: 77 87 11 68

Seminaret er gratis, med påmeldingsfrist mandag 20. mars.

Dette fagseminaret er en del av prosjektet Folke-Helse-Biblioteket som er gjennomføres av Lenvik bibliotek i samarbeid med LØKTA, Studiesenteret Finnsnes og Frisklivssentralen i Lenvik. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan et folkebibliotek kan være en bidragsyter for økt kunnskap om helse og forebygging. Prosjektet er støtta av Nasjonalbiblioteket.

Arrangør: Lenvik bibliotek

Kontaktperson: Sigrid Stangnes

[tb_google_map height="200px" address="Bernhard Lunds vei 4"]
Translate »