Søk i samlingen

Søkeord:   

Leseglede i tre generasjoner

I slutten av september hadde bibliotekar Arne-Harald Steilbu en samtale med tre menn fra familien Hovda-Lien om lesing og leseglede. Resultatet av samtalen ble en tekst og en film som kan leses her.

Tekst fra samtalen.
Film fra samtalen.

Og hvis noen lurer, det ble servert varm rabarbrapai.

Har du problemer med å lese trykt tekst?

Da kan det være du har rett til å bli låner hos Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (NLB).

Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB.

Årsaker kan for eksempel være:

  • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
  • dysleksi og andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige som ønsker lydbøker for å øve seg i norsk. Du som har et annet morsmål enn norsk, må også ha en lesevanske som beskrevet over, for å få lånerett.

Du kan søke om midlertidig lånerett hvis du har en sykdom eller skade som gjør at du har behov for lydbøker i en begrenset periode.

For mer informasjon og innmelding, se deres nettside  www.nlb.no .

Boktips for alle

Troms fylkesbibliotek

Sidene er utarbeidet i samarbeid med Troms fylkesbibliotek

Translate »