Søk i samlingen

Søkeord:   

Har du problemer med å lese trykt tekst?

Da kan det være du har rett til å bli låner hos Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (NLB).

Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB.

Årsaker kan for eksempel være:

  • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
  • dysleksi og andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige som ønsker lydbøker for å øve seg i norsk. Du som har et annet morsmål enn norsk, må også ha en lesevanske som beskrevet over, for å få lånerett.

Du kan søke om midlertidig lånerett hvis du har en sykdom eller skade som gjør at du har behov for lydbøker i en begrenset periode.

For mer informasjon og innmelding, se deres nettside  www.nlb.no .

Boktips for alle

Troms fylkesbibliotek

Sidene er utarbeidet i samarbeid med Troms fylkesbibliotek

Translate »